Ogłoszenie o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków – 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków – 2022

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Leśnicach im. Leśników Polskich, zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia (par.18 ust.2), zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, na którym zostaną przedstawione wyniki całorocznej działalności oraz założenia na najbliższy rok.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół w Leśnicach, w dniu 20.06.2022r. o godz. 16:30 (pierwszy termin).
Jeśli w podanym terminie i czasie nie zostanie osiągnięta obecność, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Stowarzyszenia, Sprawozdawcze Wlane Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 20.06.2022r. o godz. 17:00 (zgodnie z zapisami par.17 ust.4 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia).

Plan obrad

  1. Rozpoczęcie obrad
  2. Wybranie członków prezydium zebrania: przewodniczącego oraz sekretarza (zgodnie z par.18 ust.2 Statutu Stowarzyszenia)
  3. Zatwierdzenie Sprawozdania merytorycznego oraz Sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku szkolnym 2021/2022.
  4. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za szkolny 2021/2022.
  5. Omówienie działalności Stowarzyszenia na rok szkolny 2022/2023.
  6. Wolne wnioski
  7. Zakończenie zebrania

Zarząd Stowarzyszenia

Przeczytano 2 razy

Pasek dostępności