Życzenia dla nauczycieli i pracowników SP w Leśnicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2020.

Życzenia dla nauczycieli i pracowników SP w Leśnicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2020.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Leśniach

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcielibyśmy wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w trudnym roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Życzymy Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość . Pragniemy podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku i poważania

Zarząd Stowarzyszenia

Przeczytano 11 razy

Pasek dostępności