Stowarzyszenie i Sołtysi dla komunikacji miejskiej

Stowarzyszenie i Sołtysi dla komunikacji miejskiej

Z inicjatywy naszego stowarzyszenia i sołtysów powstała koncepcja rozszerzenia rozkładu jazdy Zakładu Komunikacji Miejskiej o miejscowości: Dziechlino, Leśnice i Pogorzelice. Przy współpracy
i zaangażowaniu wielu osób udało się zebrać blisko 200 podpisów pod tym projektem. Pismo zawierające prośbę o uwzględnienie naszych wsi w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej skierowaliśmy do:

  1. Urzędu Miejskiego w Lęborku,
  2. Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska,
  3. Zakładu komunikacji Miejskiej w Lęborku.

Alternatywa w postaci autobusu dojeżdżającego do Lęborka, byłaby dużym ułatwieniem i oszczędnością czasu dla uczniów szkoły i nie tylko.

Liczymy na przychylność władz samorządowych dla naszej inicjatywy i bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które nam pomogły.