Zebranie i wybór nowych władz Stowarzyszenia

Zebranie i wybór nowych władz Stowarzyszenia

Dnia 20.06.2022 roku odbyło się zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Leśnicach im. Leśników Polskich. Na zebraniu dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia:

 • Prezesem Stowarzyszenia została Pani Bogusława Dominiecka
 • Wiceprezesem Stowarzyszenia została Pani Mariola Motyl
 • Wiceprezesem Stowarzyszenia został Pan Krzysztof Daszkiewicz
 • Skarbnikiem Stowarzyszenia została Pani Grażyna Miśkowicz
 • Sekretarzem Stowarzyszenia został Pan Piotr Paszkowiak
 • Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Wojciech Wrześniewski.

Składamy serdecznie podziękowania Panu Marcinowi Jereczkowi za pełnienie przez 7 lat funkcji Prezesa Stowarzyszenia. Dziękujemy za wysiłek podejmowany dla dobra Stowarzyszenia, wyrażamy ogromna wdzięczność za aktywną pracę.

Życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Dziękujemy również członkom ustępującego Zarządu pani Kamilli Knap-Wrześniewskiej oraz Adamowi Dominieckiemu.

Ogłoszenie o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków – 2022

Ogłoszenie o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków – 2022

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Leśnicach im. Leśników Polskich, zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia (par.18 ust.2), zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, na którym zostaną przedstawione wyniki całorocznej działalności oraz założenia na najbliższy rok.

Zebranie odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół w Leśnicach, w dniu 20.06.2022r. o godz. 16:30 (pierwszy termin).
Jeśli w podanym terminie i czasie nie zostanie osiągnięta obecność, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Stowarzyszenia, Sprawozdawcze Wlane Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, tj. 20.06.2022r. o godz. 17:00 (zgodnie z zapisami par.17 ust.4 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia).

Plan obrad

 1. Rozpoczęcie obrad
 2. Wybranie członków prezydium zebrania: przewodniczącego oraz sekretarza (zgodnie z par.18 ust.2 Statutu Stowarzyszenia)
 3. Zatwierdzenie Sprawozdania merytorycznego oraz Sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku szkolnym 2021/2022.
 4. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za szkolny 2021/2022.
 5. Omówienie działalności Stowarzyszenia na rok szkolny 2022/2023.
 6. Wolne wnioski
 7. Zakończenie zebrania

Zarząd Stowarzyszenia

Życzenia dla nauczycieli i pracowników SP w Leśnicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2020.

Życzenia dla nauczycieli i pracowników SP w Leśnicach z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2020.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Leśniach

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcielibyśmy wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w trudnym roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Życzymy Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość . Pragniemy podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku i poważania

Zarząd Stowarzyszenia

Pasek dostępności